Ηλεκτρονική ενημέρωση

Μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση για τα σημαντικότερα γεγονότα από το διεθνές οικονομικό και χρηματιστηριακό περιβάλλον, στέλνοντας email.

Δείγμα των υπηρεσιών υποστήριξης

Για να αποκτήσετε μια εικόνα των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης, πατήστε παρακάτω για δείγμα της αντίστοιχης υπηρεσίας:

καθημερινή προσωπική ενημέρωση
σελίδα ημερήσιας ανάλυσης
σελίδα διεθνούς ενημέρωσης

 

 

Για να μεταβείτε στο υλικό της Ημερήσιας Ανάλυσης, πιέστε εδώ.

(χρησιμοποιείστε τους κωδικούς που ήδη έχετε)

 

Από 29.08.2016 το υλικό της Ημερήσιας Ανάλυσης και της Διεθνούς Ενημέρωσης παρέχεται με ένα δυναμικό τρόπο. Κάθε τμήμα της θα αποτελεί μια ανεξάρτητη δημοσίευση. Με τον τρόπο αυτό,

  • τα διάφορα τμήματα της θα δημοσιεύονται σταδιακά και πολύ πιο γρήγορα (θα ξεκινά στις 9.30 και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10.45)

  • θα διευκολυνθεί η παρουσίαση επιπλέον παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυσικά η μεσημβρινή, η οποία θα καθιερωθεί σύντομα.

Το κάθε τμήμα εμφανίζεται πιέζοντας πάνω στον αντίστοιχο τίτλο.

Περιμένουμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο info@ezmarket.eu.

 

... Στο τέλος της σταδιακής παρουσίασης των τμημάτων της Ημερήσιας Ανάλυσης, θα γίνεται και η συνολική παρουσίαση της για τους συνδρομητές που επιθυμούν να την έχουν σε μια ενιαία μορφή ...

Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.